FUNDACJA IM.WIKTORA ABRAMCZYKA

POMAGAMY W EDUKACJI I NAUCE DZIECIOM I STUDENTOM Z NIEPEŁNYCH RODZIN ORAZ POPULARYZUJEMY NAUKĘ
https://rejestr.io/krs/853127/fundacja-im-wiktora-abramczyka

POMAGAMY DOMOM DZIECKA Z UKRAINY

DZIECI Z DOMU DZIECKA Z KIJOWA UKRAINA