FUNDACJA IM.WIKTORA ABRAMCZYKA

POMAGAMY W EDUKACJI I NAUCE DZIECIOM I STUDENTOM Z NIEPEŁNYCH RODZIN ORAZ POPULARYZUJEMY NAUKĘ
https://rejestr.io/krs/853127/fundacja-im-wiktora-abramczyka

POMAGAMY DOMOM DZIECKA Z UKRAINY

DZIECI Z DOMU DZIECKA Z KIJOWA UKRAINA

BIGTECH-WŁADCY ALGORYTMÓW

BIG TECH-THE LORDS OF ALGORITHMS

VIRTUAL UNIVERSITY ON LASER SPECTROSCOPY

WYKŁADY ZE SPEKTROSKOPII MOLEKULARNEJ

OPTICAL FIBERS

WYKŁADY Techniki światłowodowe

Decoding COVID-19 mRNA Vaccine Immunometabolism in Central Nervous System: human brain normal glial and glioma cells by Raman imaging

The effect of COVID-19 mRNA vaccine on respiratory system: human lung carcinoma cells by means of Raman spectroscopy and imaging

BADANIE MUTACJI BRCA NOWYMI METODAMI The application of Raman spectroscopy and chemometric methods for analysis healthy blood and blood with BRCA mutation

The effect of COVID-19 mRNA vaccine on respiratory system

LINEAR AND NONLINEAR OPTICS IN CANCER AND IMMUNOLOGY RESEARCH

METABOLIC RAMAN IMAGING OF CANCERS

Prof. dr hab. Halina Abramczyk, prowadzi badania nad metodami diagnostycznymi wykrywania wczesnych zmian nowotworowych metodą spektroskopii Ramana, obrazowania molekularnego Ramana i femtosekundowej spektroskopii laserowej.
Założycielka i kierownik Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej od 1992, profesor i kierownik Katedry Marii Curie w Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie w Berlinie w latach 2007–2009, organizator European Virtual University on Lasers.
Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Journal of Molecular Liquids od 1992 roku oraz Scientific Reports/Nature. Członek zarządu stowarzyszenia naukowego European Molecular Liquids Group (1992-2015). Stypendysta Fulbrighta, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta (do 2022). Autor lub współautor ponad 130 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych.
Fundacja im. Wiktora Abramczyka

TESTY PCR na koronawirusa wprowadzenie

JAKIE JEST POCHODZENIE WIRUSA SARS-COV2

Białko kolcowe SARS-CoV-2 inicjuje sygnalizację komórkową w ludzkich komórkach gospodarza: implikacje dla możliwych konsekwencji szczepionek przeciw COVID-19

Parlamentarny Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci

Program W stronę prawdy TV Trwam (5G)

TECHNOLOGIE 5G (6G)